Upphovsrätt av bilder och annan media

Vi hanterar mycket upphovsrättsskyddat material i skolan och det är viktigt att själv kunna samt att utbilda eleverna i upphovsrätt. Extra viktigt är det när vi publicerar saker på nätet genom t.ex. Scratch, bloggar och på Youtube.

Skolverket har material att läsa och använda sig av på denna länk:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt

Jag tipsar specifikt om att läsa denna sida där Skolverket har satt ihop en guide för upphovsrätt av bilder, den bör alla läsa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/bilder-1.155130

Liknande guider som Skolverket gjort finns även för filmer, radio- och tv-program, musik, texter och teater.

Internetstiftelsen har en webbkurs i Creative Commons för den som vill fördjupa sig i det: https://kurser.iis.se/kurs/creative-commons/

Hemsida med bilder som är tillåtna att använda enligt Creative Common: http://www.pixabay.com

upphovsrätt

Annons

Byte av lösenord för elever

Elevernas lösenord behöver bytas minst var 6:e månad. Det finns olika metoder för att byta elevernas lösenord.

 1. Eleven byter sitt lösenord själv, de når den funktionen via sin startsida.
 2. Läraren byter elevens lösenord, funktionen nås via lärarens startsida.

Om det kvarstår problem med inloggning någonstans efter att man har testat att byta lösenord ska elevens användarnamn skickas till IT-avdelningen.

Lösenordet ska följa standarden minst 6 tecken, minst en versal, minst en siffra och inga åäö.

 

Programmering på Strandskolan

Strandskolan är tillsammans med några andra skolor i Tyresö kommun samt 4 andra huvudmän med i Ifousprojektet ”programmering i ämnesundervisningen”. Här hittar du en artikel om Strandskolans arbete med forskningsprojektet.

Skolverket har varit på Strandskolan och filmat årskurs 5 och förskoleklassernas arbete kring programmering. Filmerna är en del i Skolverkets kommande kurs om programmering.

www.strandwebben.se kan du se mer hur årskurs 5 arbetar med programmering i ämnesundervisningen.

Bamse lär barn om källkritik

serier i undervisningen

Ett rykte om ett monster får spridning bland Bamse och hans vänner. Finns monstret på riktigt och har de kollat källan?

 

På bloggen ”Serier i undervisningen” hittar du ett lektionsmaterial kring källkritik för yngre barn (år 1-6). Det är framtaget utifrån ett nummer i Bamse där barnen får lära sig om källkritik.

Allt du behöver finns att ladda ner på sidan. Du hittar den här.

Att filma med green screen

De flesta av oss har sett filmsekvenser filmade med green screen, t.ex. en IMG_1347väderleksrapport och vanliga filmer där bakgrunden lagts på i efterhand. Det är nämligen just det man gör när man filmar (eller fotar) med green screen. Den gröna bakgrunden tar man bort i redigeringen och ersätter med egen valfri bild eller film.

Vi har precis färdigställt två rum på skolan med möjlighet att använda green screen. I Bryggans grupprum hänger det grönt tyg längs väggarna. Detta är lite ömtåligt, så det är viktigt att informera eleverna om att de måste vara
försiktiga när de drar fram och undan tyget. I Mastens grupprum (bredvid bildsaslen) är en vägg målad grön.

 

Hur gör man?
Det finns olika sätt att filma och redigera green screenfilmer. Vi har hittills använt oss av en app på iPad som heter ”Green screen do ink”. I den appen både filmar och redigerar man. Appen finns just nu på Mastens och Bryggans iPads, låna gärna och testa. Vill ni ha appen på era iPads måste ni köpa den.

En instruktion för hur man använder appen finns här. Videoinstruktioner hittar du här.

Bra att tänka på:

 • Eftersom man filmar och redigerar med samma iPad är iPaden ”låst” till eleven/gruppen tills de är färdiga. Det går inte att komma åt filen från vilken iPad som helst.
 • Alla gröna toner likt den på green screenväggen kommer att blir genomskinliga, det är alltså inte lämpligt att ha gröna kläder på sig.
 • Fundera på hur ljuset ligger, skuggor förstör.

Hur kan man använda green screen i skolan?

 • Låtsas filma på olika platser (historiska platser, olika naturtyper, viktiga byggnader, rymden osv)
 • Debattprogram
 • Nyhetsinslag
 • Faktafilmer med passande bakgrund
 • Resesklidringar (språk)

För mer inspiration, gå in på Youtube och sök på green screen. Det finns massor filmer som både är gjorda med green screen och som visar hur och vad man kan göra.

Förändringar i läroplanen för en ökad digitalisering

Regeringen har beslutat om en förstärkning och förtydling i läroplanen gällande digitalisering. Förändringarna rör både rektorns och lärarnas roll, skolbiblioteken och enskilda ämnen.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

 • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
 • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
 • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
 • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
 • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
 • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

För detaljer, se Skolverkets hemsida samt Regeringens uttalande.

Håll ordning på dina anteckningar och listor med Google Keep

Är du som jag – beroende av listor och post it-lappar? Blir du också lika irriterad när du inte har tillgång till dina listor när du som bäst behöver dem? Räddningen är här!

Googles verktyg Keep är ett system för att organisera och strukturera upp dina anteckning och to do-listor. Du kan skapa en eller flera olika listor som du kan namnge, byta färg på, dela med andra berörda personer, skapa påminnelser och spara ner som ett dokument. Keep kommer du åt från vilken dator, surfplatta eller smartphone som helst, du loggar bara in med ditt goolgekonto.

Du hittar Google Keep här! Glöm inte att lägga sidan som ett bokmärke så att du lätt hittar tillbaka. Till din surfplatta eller smartphone kan du ladda ner Keep som en app.

Skärmklipp 2017-03-14 19.25.47